Скочи на садржај

Montanaro

DOPUNSKO OSIGURANJE
ZA 2024. GODINU

1.

Pošaljite nam popunjen formular

  2.

  Izvršite uplatu za dopunsko osiguranje

  3.

  Preuzmite markicu sa dopunskim osiguranjem

  Markicu sa dopunskim osiguranjem možete preuzeti svakog radnog dana od 10 do 20h na adresi Balkanska 18/5,  7 dana nakon izvršene uplate.

  Napomene:

  0691516160

  INSTRUKCIJE ZA UPLATU - Dopunsko osiguranje

  Uplatilac: Vaše ime, prezime i adresa

  Svrha uplate: Dopunsko osiguranje za 2024. godinu za IME I PREZIME

  Primalac: Montanaro Adventure Tribe, Balkanska 18/5 11000 Beograd

  Šifra plaćanja: 289

  Iznos: 2.000 rsd

  Račun primaoca: 160-6000001813687-09

  INSTRUKCIJE ZA UPLATU - Učlanjenje

  Uplatilac: Vaše ime, prezime i adresa

  Svrha uplate: Učlanjenje za IME I PREZIME

  Primalac: Montanaro Adventure Tribe, Balkanska 18/5 11000 Beograd

  Šifra plaćanja: 289

  Iznos učlanjenja sa osnovnim osiguranjem: 1.000 rsd

  Iznos učlanjenja sa dopunskim osiguranjem: 3.000 rsd

  Račun primaoca: 160-6000001813687-09