Скочи на садржај

Montanaro

Obnova članarine

1.

Izvršite uplatu za obnovu članarine

2.

Preuzmite markicu

Markicu za 2024. godinu (koja se lepi na predviđeno mesto na vašoj članskoj kartici) možete preuzeti svakog radnog dana od 10 do 20h na adresi Balkanska 18/5,  7 dana nakon izvršene uplate.

Napomene:

0691516160

INSTRUKCIJE ZA UPLATU - Obnova članarine

Uplatilac: Vaše ime, prezime i adresa

Svrha uplate: Članarina za 2024. godinu za IME I PREZIME, BROJ PLANINARSKE KARTICE

Primalac: Montanaro Adventure Tribe, Balkanska 18/5 11000 Beograd

Šifra plaćanja: 289

Iznos članarine sa osnovnim osiguranjem: 1.000 rsd

Iznos članarine sa dopunskim osiguranjem: 3.000 rsd

Račun primaoca: 160-6000001813687-09

INSTRUKCIJE ZA UPLATU - Učlanjenje

Uplatilac: Vaše ime, prezime i adresa

Svrha uplate: Učlanjenje za IME I PREZIME

Primalac: Montanaro Adventure Tribe, Balkanska 18/5 11000 Beograd

Šifra plaćanja: 289

Iznos učlanjenja sa osnovnim osiguranjem: 1.000 rsd

Iznos učlanjenja sa dopunskim osiguranjem: 3.000 rsd

Račun primaoca: 160-6000001813687-09