Скочи на садржај

Montanaro

Članarina

Učlanjenje

Novi
članovi

Ukoliko želite da postanete član

Cena: 1.000 rsd

Obnova
članarine

Ukoliko ste već član

Cena: 1.000 rsd

Dopunsko osiguranje

Opciono

Cena: 2.000 rsd

0691516160

INSTRUKCIJE ZA UPLATU - Učlanjenje

Uplatilac: Vaše ime, prezime i adresa

Svrha uplate: Učlanjenje za IME I PREZIME

Primalac: Montanaro Adventure Tribe, Balkanska 18/5 11000 Beograd

Šifra plaćanja: 289

Iznos učlanjenja sa osnovnim osiguranjem: 1.000 rsd

Iznos učlanjenja sa dopunskim osiguranjem: 3.000 rsd

Račun primaoca: 160-6000001813687-09